Blog voorzitter

Bestuursvoorzitter Herman van Niedek houdt op deze pagina een blog bij over de nieuwste ontwikkelingen binnen Omroep Zuidplas

BLOG 2, 30-07-2017:
In de korte tijdspanne is veel in gang gezet en op onderdelen moeten er best nog wel een aantal zaken verder in detail uitgewerkt worden. Ook zijn er zaken die, zoals dat zo mooi genoemd wordt, in de steiger staan en waar het nog te voorbarig is om daar iets over te schrijven. De techniek heeft heel veel aandacht gevergd in de maand juli.

Bestuur. Eerst even het nieuwe bestuur voorstellen:

Herman van Niedek, voorzitter. Bestuurszaken, Stakeholders, Organisatie en meer.

Louis Bekker, algemeen lid. Redactie en techniek

George Fischer, algemeen lid. Algemene zaken.

Deze week is er een gesprek over het financiële gebeuren met een externe deskundige.

We zoeken een secretaris. Functie wordt voorlopig door voorzitter waargenomen.

Organisatie. Op korte termijn gaan we met de redactieraad in conclaaf voor een modernisering van de redactieraad die meer aansluit bij landelijke ontwikkelingen.

Vrijwilligersbeleid. Op korte termijn komt er een training voor de radio-automatisering. Afspraak met leverancier is gemaakt en de datum wordt nog afgestemd. Medio september komt er een workshop interviewen door Alfred Blokhuijsen, bekend van radio Rijnmond, politiek en het programma De Late Avond. We zijn verheugd dat de eerste nieuwe vrijwilligers zich al aanmelden. Maar we kunnen er op allerlei terreinen nog genoeg gebruiken.

TV. We hebben Cor Vermeulen bereid gevonden om samen met redactie en bestuur ons te helpen om de TV sectie een facelift te geven. We zien er naar uit om te leren van zijn deskundigheid. Nu nog vrijwilligers die ook van zijn kennis willen leren en het team komen versterken/aanvullen. Op korte termijn hebben we al een paar testcases en zoeken we naar 3 camera/geluidsmensen. Interesse? Meld je aan.

Programmering. We gaan de programmering herzien met als voorlopig doel daar in oktober van start mee te gaan. Vooruitlopend daarop verschuift Taste of Music per 1 augustus naar de woensdagavond en Bang your radio komt daar direct achteraan. Dat houdt in dat het jazz programma naar de donderdag verschuift. De muzieksleutel blijft op donderdag. Radiospektakel was in mei af geserveerd, maar komt terug. We zoeken nu alleen nog naar een geschikt tijdstip omdat het niet naar de woensdag terug kan. We gaan ook buurten bij onze collega’s en er zijn ideeën om een klassiek muziekprogramma en een programma voor onze medebewoners van Molukse afkomst te introduceren, om maar vast een voorproefje te geven.

Nieuws. De actuele nieuwsvoorziening op radio, kabelkrant en website is weer onder controle en wordt gaandeweg uitgebreid en verbeterd. In deze tijd is het moeilijk opboksen tegen de social media. Zij zullen het altijd winnen. Wij bezinnen ons om niet te wedijveren daarmee, maar aanvullend te zijn. Komende week hebben we een startoverleg om samen te gaan werken met een buurt lokale omroep die daar al succesvol mee is. Het beoogde resultaat zal zijn om meer diepgang te krijgen. Dit proces zal de nodige tijd gaan vergen, want er komt best wel veel voor kijken.

Jingles en promo’s. Die waren in de computer gewist, maar zijn weer teruggehaald uit de verplichtte bewaarplicht. Voor tijdelijk weliswaar want bij een nieuwe uitstraling horen ook nieuwe jingles en ook daar wordt aan gewerkt.

Kabelkrant. Ook daar liepen zaken niet naar behoren, maar kunnen we weer alles publiceren. Doel is wel de lay-out opnieuw te gaan bezien en te moderniseren op termijn.

Boekhouding. We hebben besloten om de boekhouding te herzien en onder te brengen bij een professionele organisatie. In de mediawereld, en zeker rondom BUMA/STEMRA zijn ontwikkelingen te verwachten die dit in de nabije toekomst toch al noodzakelijk maken. Op die manier willen we ook meer transparantie aanbrengen.

Vergoedingenbeleid. We zijn nog altijd een vrijwilligersorganisatie en gaan het vrijmoedige vergoedingenbeleid, dat een bron van problemen is gebleken, herzien. Gelijke monniken, gelijke kappen. Globaal ging afgelopen tijd een kwart van het budget daar aan op. Stonden overigens ook wel baten tegenover.

Reclame. Ook daarvan zijn informatiestromen uit de computer gewist. Vanuit e-mails en documenten wordt op het moment een en ander gereconstrueerd. Maar ook het beleid daarom heen zal kritisch beschouwd worden.

Streekomroep. Ik heb daar de nodige reacties over gezien. Dat is geen persoonlijke hobby, maar wordt ingegeven door landelijke ontwikkelingen en is een politieke opdracht die gekoppeld zit aan het subsidiebeleid. Als ik mijn verwachting uitspreek dat we zeker nog 5 jaar in onze eigen studio blijven (verder kan ik nog niet overzien) en dat de grote uitdaging is om de lokale nieuwsvoorziening optimaal te waarborgen, hoop ik al de nodige onrust op dit moment weggenomen te hebben. En als we eerlijk tegen elkaar zijn hebben er in het nabije verleden ook de nodige regio berichten op onze website gestaan.

Studio. Er is het nodige onderhoud gepleegd aan de apparatuur, maar het is oud. We hebben een studiobouwer in de armen genomen die een studie gaat maken welke mogelijkheden er zijn om daar iets aan te doen, en dan zonder dat het een zware last op de studio-technici gaat geven. Het streven is om medio oktober bespreekbare plannen op tafel te hebben.

Inrichtingen meubilair. Er liggen vragen van medewerkers om ook iets aan de inrichting te doen. Ook die vraag wordt opgepakt en uitgewerkt.

Contactpersonen. We willen de dorpskernen Moordrecht, Zevenhuizen en Moerkapelle beter in beeld krijgen. We zijn op zoek naar mensen die hierin een rol zouden kunnen spelen.

Stakeholders. Letterlijk betekent dit belanghebbende. Die kunnen zich binnen en buiten de organisatie bevinden. Ook hen willen we meer direct of indirect betrekken bij de Omroep Zuidplas. We zijn al gestart daarmee, maar gezien de hoeveelheid werk die er voor ons ligt zal dat wel wat tijd gaan kosten. Maar wie een seintje geeft zullen we uiteraard zo snel mogelijk benaderen.

Samengevat: Veel vrijwilligers hebben de laatste tijd met grote inzet hun schouders onder Omroep Zuidplas gezet. Ook vrijwilligers van meerdere lokale omroepen in de heel wijde omtrek hebben dit belangeloos en vooral spontaan gedaan. Namens het bestuur veel dank daarvoor. Er heerst een positieve en enthousiaste sfeer in de studio en een duidelijk streven om het gezamenlijk voor elkaar te krijgen. En ondanks dat er nog veel gedaan moet worden is Omroep Zuidplas ook al nieuwe wegen aan het onderzoeken.

BLOG 1, 14-07-2017:
Het zal heel veel mensen niet ontgaan zijn dat er zwaar weer was voor de Omroep Zuidplas. Na veel inspannend werk is door vrijwilligers van de omroep, maar ook mensen van meerdere andere omroepen weer een situatie waarin de we vooral technische zaken hersteld en onder controle hebben. Niemand zal ontkennen dat er schade is die nog de nodige tijd zal vergen om volledig uit te wissen. In een proces waarin alle zeilen bijgezet moeten worden en er ook op de man gespeeld wordt zijn er momenten van zwakte waarin gereageerd wordt waar misschien het zwijgen beter op zijn plaats was. Jammer, maar misschien ook wel een beetje menselijk.

De hiaten zitten vooral in het nieuwssegment. Er wordt hard aan gewerkt om informatielijnen te herstellen en te optimaliseren. Maar ook om de journalistieke benadering wat bij te stellen. Een lezer gaf een reactie dat men het nieuws wil horen dat je bij de kapper of bij de supermarkt besproken wordt. En zijn opmerking is raak. Dan ligt er wel de vraag wat daar besproken wordt. Het vluchtige 24 uurs nieuws of nog een stap verder? Gaat het gesprek al niet al snel verder naar de gevolgen achter zo’n incident bijvoorbeeld? Er wordt nagedacht over wat men dan met een mooi woord content noemt. We zijn in gesprek met andere omroepen hoe zij dat organiseren. We hoeven het wiel gelukkig niet opnieuw uit te vinden. We zullen op een evenwichtig nieuwsaanbod uit moeten komen. We vangen signalen heus wel op. En de luisteraars, kijkers en lezers zijn verschillend in hun mening over het nieuws. Als we die vragen opgelost hebben, dan hebben we een beter profiel van medewerkers die we daarvoor nodig hebben. Misschien moet je daar een stage of een stukje extra training aan toe voegen. De tijd zal het leren.

Dat alles is iets meer dan nieuws vergaren en doorgeven. We zullen daar wat tijd voor nodig hebben. Problemen zoals bij Omroep Zuidplas zijn niet uniek. Er zijn meer vergelijkbare zaken. Daaruit is bekend dat het de nodige tijd zal kosten om de gaten die geslagen zijn te herstellen.

Het is natuurlijk niet het enige dat we moeten doen. Eerder dit jaar heb ik al eens geschreven dat we ook aan zaken als kwaliteit aandacht moeten besteden en nog veel meer. Op de site staat een meerjarenplan door mijn voorganger geschreven en vooral in hoofdstuk 2.6  kunt u lezen wat er allemaal te doen is.  En dat is best heel veel. We hebben in het bestuur al 2 nieuwe mensen: Sjors Fischer en Louis Bekker. We zijn bezig om de financiële administratie onder te brengen bij een professional. Maar om alles goed aan te pakken is er verder versteking nodig. Te beginnen bij een secretaris.

Maar bovenal draait de omroep op vrijwilligers die het werkelijke werk doen. Er zijn er op dit moment zo’n 80 vrijwilligers die ieder hun steentje bijdragen, maar we kunnen er nog best veel gebruiken. Er zijn nu 4 technische mensen, maar we zouden dat al zonder meer willen verdubbelen. Nerds, kennis sociale media, technische kennis van media, programmering, foto en video, noem maar op en mensen die in het journalistieke deel zouden willen werken. Daar liggen ook uitdagingen voor een vernieuwde aanpak.

Meld je aan als je interesse is gewekt en we vinden een passende taak!